Han hade bott hela sitt liv i USA och hade både diabetes och schizofreni.

41-årige Jimmy Aldaouds död i Irak skapar debatt.

Läs mer i Dagen.

Professor Ulrik Fredrik Malt

Den genomsnittliga livslängden för norrmän med schizofrena störningar är 62 år.

Om du också har ett narkotikaproblem, är det nere i 47 år.

- Det är dock inte prioriterat i hälsovården. Det är svårt att förstå, säger Professor Ulrik Fredrik Malt i psykiatrisk forskning.

Läs mer hos forskning.no

Det skriver riksdagsledamöter Bengt Eliasson och Lina Nordquist.

Nästan varannan man och var tredje kvinna med funktionsnedsättning upplever sig ha ett dåligt allmänt hälsotillstånd.

Enligt Folkhälsoinstitutet kan ohälsan minska med en tredjedel om individen får:

  • Tryggare och stabilare ekonomi.
  • Ökat socialt deltagandet.
  • Motverka överviktsproblem.
  • Allmänt bättre bemötande av sjukvården.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Jämfört med befolkningen i stort är dödligheten hos personer med schizofreni nästan tredubblad och de dör ofta i förtid, vilket bland annat anses bero på livsstilsfaktorer som rökning och fysisk inaktivitet samt biverkningar från psykofarmaka.

Bakom den ökade dödligheten hos patienter med schizofreni finns en komplex problemställning där orsak, dödlighet och komplikationer samverkar.

Därmed är det svårt att fastställa i vilket skede och på vilket sätt vi bör ingripa för att ha störst möjlighet att påverka situationen.

Ökad medicinsk behandling av riskfaktorer, livsstilsförändringar och aktiva försök att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa är viktiga verktyg.

Läs mer i Läkartidningen.

En engelsk studie STEPWISE, som syftade till att minska dödligheten vid psykossjukdom genom att reducera vikten med livsstisförändringar och utbildning under ett år misslyckades med att reducera vikten mer än kontrollgruppen.

Inte heller fanns starka bevis för förbättrad metabolrisk och psykisk hälsa.

Deltagarna gillade studien och engagemanget och möjligheten, som gavs att träffa andra.

Läs mer hos The Mental Elf.

Patienten på en psykosavdelning drabbades av metabol acidos och hamnade i koma.

Först när hen blivit medvetandesänkt konstaterades tillståndet.

Läs mer hos Dagens Medicin.