The Maudsley Practice Guidelines for Physical Health Conditions in Psychiatry kallas för ett mästerverk och boken finns recenserad i The Mental Elf.

Bland patienter med psykiatriska tillstånd ses en ökad risk att bli allvarligt sjuk och dö på grund av covid-19 jämfört med befolkningen i stort, enligt en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Den ökade risken tycks bara delvis förklaras av kända riskfaktorer som låg socioekonomisk status och kroppslig samsjuklighet.

Allra störst ökad risk vid schizofreni och bipolär sjukdom.

Läs mer hos Läkartidningen.

Socialstyrelsens har lagt till personer som haft stroke samt personer med bipolär sjukdom eller schizofreni på listan över grupper som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Läs mer i Läkartidningen.

Caroline Nilsson

Alltid roligt att skriva ett nytt blogginlägg tycker jag, men denna gång känner jag att det inte kommer in så mycket nya tankar & reflektioner på grund av att pandemin orsakar social distansering.

Jag, liksom många andra, bara längtar efter att bli vaccinerad.

Samtidigt är informationen kring vaccin väldigt varierande och osäker, men i slutändan tror jag det är värt att vaccinera sig.

Det har gått drygt ett år sedan pandemin slog till i Sverige och mycket är sig inte likt och segdraget.

Inte trodde vi för ett år sedan att det skulle bli på detta vis. Åtminstone jag är glad att det inte går att förutsäga framtiden med säkerhet, varken med kristallkula eller annat.

Läs mer i RSMHBloggen.

Intressant är att inga covid-vanföreställningar har upptäckts av oss eller andra.

Schizofreni förkortar livet med 12 - 15 år, men en stor del av kroppsliga sjukdomarna skapas ej av schizofrenigenerna enligt en ny undersökning.

Personer med schizofreni hade förhöjd risk för epilepsi, intellektuell nedsättning, diabetes typ 2, medfödda missbildningar, ischemisk hjärtsjukdom och rökning.

Det fanns en koppling mellan dålig effekt av antipsykotika och diabetes typ 2 (klozapin) samt mellan ökande symptom och intellektuell nedsättning.

Det positiva med att generna inte skapar en stor del av kroppslig sjukdom är att det kan gå att förbättra kroppsliga hälsan, mer än som antagits tidigare.

Läs mer hos The Mental Elf.

Personer med svår psykisk sjukdom löper större risk att dö i covid-19.

Största frågan är hur vaccineringen ska lösas rent praktiskt och kommer de för sig att vaccinera sig?

Läs mer hos Dagens Medicin.