Enkäter för personer, som är psykiskt sjuka och de som nyligen har diagnostiserats under de senaste 12 månaderna; frågar om deras användning av mentalvårdstjänster och effekterna av regeringens åtgärder för psykisk hälsa under pandemin.

Läs mer hos Eufami.