Tobaksproduktion och -konsumtion har stor och negativ inverkan på miljön.

Ungdomar som blir beroende av att röka förkortar livet med i snitt tio år om beroendet inte kan brytas.

30-åringen som slutar röka för gott vinner 10 år, 50-åringen vinner i snitt 5–6 levnadsår.

Vinsterna minskar med åldern, men rökavvänjning är ändå en av vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar.

Priset per vunnet levnadsår är några tusenlappar.

När nya behandlingar och läkemedel införs i vården görs noggranna analyser och förhandlingar. En kostnad på cirka 800 000 kronor per vunnet levnadsår anses då ofta rimlig.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer