Bland patienter med psykiatriska tillstånd ses en ökad risk att bli allvarligt sjuk och dö på grund av covid-19 jämfört med befolkningen i stort, enligt en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Den ökade risken tycks bara delvis förklaras av kända riskfaktorer som låg socioekonomisk status och kroppslig samsjuklighet.

Allra störst ökad risk vid schizofreni och bipolär sjukdom.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer