Socialstyrelsens har lagt till personer som haft stroke samt personer med bipolär sjukdom eller schizofreni på listan över grupper som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer