Med anledning av den senaste tidens medierapportering kring möjligheten att inskränka patienters användande av datorer och mobiltelefoner på rättspsykiatriska kliniker, vill Socialstyrelsen förtydliga gällande regelverk.

Grundregeln är att en patient som vårdas med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård har rätt att kommunicera med yttervärlden.

Generella förbud mot tillgång till internet eller telefoni får enligt lag inte förekomma inom den psykiatriska tvångsvården.

Istället ska individuella prövningar göras.

Från Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer