Hannes Qvarfordt, RSMH

Sedan några år har ett nytt fenomen uppstått i brukarrörelsens samverkan med psykiatrin.

Inspirationen är främst hämtad från Holland och några anglosaxiska länder, och det handlar om en sorts kamratstöd, benämnt ”peer support”, inbäddat i den psykiatriska verksamheten.

Både psykiatrin och delar av brukarrörelsen anser att det är en framgångssaga som har gett goda resultat.

Det är säkerligen i många fall korrekt, eftersom ett gott kamratstöd många gånger kan ha mycket stor betydelse för en psykiskt illamående människas återhämtning.

Det finns emellertid också baksidor med modellen, som brukarrörelsen i alldeles för hög grad har valt att bortse från.

Läs mer i RSMHBloggen.

Susanne Lindberg

Susanne Lindberg disputerar den 10 april på detta

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen.

Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster.

Forskningsprojeket LiwS (Living with Schizophrenia) syftade till att designa DPS (Digital Peer Support), det vill säga ett digitalt kamratstöd, för personer som diagnostiserats med schizofreni och som inte har kunnat återgå till ett normalt liv efter sjukdomsuppkomsten.

Men det finns sätt att tackla dessa etiska dilemman, visar forskning från Högskolan i Halmstad.

Läs mer hos forskning.se.

 

Axel Chipumbu Havelius, leg psykolog, Barry Karlsson, leg psykolog, specialist i neuro­psykologi, Bo Hejlskov Elvén, leg psyko­log, och Sigrid Kulneff, leg sjuksköterska samt f d projektledare för Func

Det finns ett arbetsverktyg som bevisligen minskar psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning – så låt oss använda det, skriver fyra debattörer.

Arbetsverktyget, Funca, är ett webbaserat verktyg där personal med olika yrkeskompetenser arbetar tillsammans i team och med personen med funktionsnedsättning, mot samma mål.

Läs mer i Dagens Medicin.

Bolltäcke

Också vid psykossjukdom ges bolltäcken, men alla vill inte använda dem

Tyngdtäcken fyllda med kedjor eller tunga bollar har blivit allt vanligare som hjälpmedel mot ångest och sömnsvårigheter för barn och ungdomar i Skåne.

Men bristen på arbetsterapeuter ger förseningar.

Läs mer hos P4 Malmöhus. Tack vnv för tipset!

ESL

Hej Viska

Nu har vi öppnat sidan ESLda.se, som länge funnits i våra tankar och nu till sist blivit verklighet. Sidan handlar om social färdighetsträning i form av Ett Självständigt Liv (ESL), som vi länge arbetat utifrån och utbildat kring.

Många arbetar med ESL individuellt och i grupp. Vi får väldigt posítiv feedback från brukare. Sista året fr.a. kring de alltfler grupper som startat kring ESL- Vardagssamtal, ESL Ekonomi och Steg för Steg.

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter är en av undertecknarna till debattartikeln som skrivits i samarbete med Lena Haglund, docent i arbetsterapi vid Linköpings universitet och Lena-Karin Erlandsson, docent i arbetsterapi vid Lunds universitet.

Tyvärr saknas viktiga metoder för praktiska övningar i Socialstyrelsens nya förslag på riktlinjer gällande levnadsvanearbete, metoder som har fokus på vardagliga rutiner och som är särskilt betydelsefulla för sårbara personer, skriver tre debattörer.

Läs mer i Dagens Medicin. Tack Cosmos för tipset!