Cochrane har utvärderat vid schizofreni psykoterapin KBT mot psykos, som en tilläggsbehandling och fann att effekten var oklar eller modest jämfört med andra psykosociala behandlingar.

Kvalitén på bevisen var låg eller mycket låg.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Hannes Qvarfordt

Jag har alltid varit en mycket ensam människa, även i sällskap, till följd av en kylslagen och osynlig uppväxt.

Ytterst få människor har kommit mig nära, och de som har gjort det har, så här långt, försvunnit eller dött.

Denna i själen ingjutna ensamhet har inneburit en daglig kamp för att hitta mening att leva under hela mitt vuxna liv.

Läs mer i RSMHBloggen.

Cochrane har gjort en utvärdering av arbetsterapi vid schizofreni och har kommit fram att den kan vara bra, men det är okänt om en arbetsterapeut ger bättre effekt än annan personal utan sådan specialistutbildning.

Arbetsterapi försöker förbättra funktionsförmågan och erbjuda meningsfyllda aktiviteter utan att direkt rikta sig mot att minska symptomen.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

I höst kan den som är anhörig till en person med psykos gå en utbildning i Jönköpings Län.

Ett sätt för att träffa andra anhöriga och lära sig situationen kan hanteras.

Läs mer hos SVT.

Vi är nästan alla berörda. 3 av 4 har egen erfarenhet eller står nära någon med psykisk ohälsa.

Men hur bemöter man oroliga anhöriga i vården?

Hur kan man få en effektivare vård genom att involvera anhöriga?

Och hur hanterar man sekretessen?

Det här är en film skapad för att ge tips och råd till dig som möter anhöriga i ditt yrke - och ge verktyg till en effektivare vård.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Bromsa den felaktiga inriktning och utveckling av PO-verksamheterna som pågår.

Ställ krav på att de medel som finns avsatta för verksamheterna används till det som var tanken med PO och inte till att lösa andra brister i samhället.

Vi efterlyser därför tydligare uppföljning och ansvarstagande från länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Läs mer vad RSMH-Schizofreniförbundet säger här. (pdf-fil)