Svensk Psykiatri har ett temanummer om Ensam och tillsammans.

På sidan 21 finns: Risken för psykiska störningar högre för människor som lever ensamma.

Läs tidningen hos Svensk Psykiatri.

Den indiske läkaren Kailash Mantry påstår sig kunna bota 100 % av schizofrenin utan mediciner.

Behandlingsmetoden är lång och tar lång tid.

Det bygger på förutsättningarna att förändra uppfattningen, förbättra mental styrka, ta fram ur de dåliga minnena från det förflutna, hjälpa till att leva i nuet och hjälpa dem att tro att de kan leva ett normalt liv.

Läs mer hos Pronews Report.

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  

Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt - och anonymt - samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler.

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Oron att mista lägenheten finns där ständigt.

För Johanna Moberg med bipolär är boendestödet räddningen.

Stödassistenten Oscar Reuterbergs veckovisa besök hjälper henne att behålla balansen – och i förlängningen sitt hem.

Läs mer hos Hem & Hyra.

Yoga har prövats mot psykisk ohälsa med goda resultat.

Flera svenska studier har visat positiva hälsoeffekter.

Idag används yoga vid 250 vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos RSMH.

Den 9 juni mottog boendestödet Habofyran i Habo, Västergötland, pris för bästa psykiatriska verksamhet i Sverige år 2019.

Utmärkelsen delas ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, för att uppmärksamma en verksamhet som gör skillnad för personer med sociala och/eller psykiska problem. – Habofyrans boendestöd sätter verkligen människan i centrum.

De ställer alltid upp och ordnar gruppaktiviteter för de som är allra ensammast, säger Anci Höög, ordförande i RSMH Habo/Friends.

Läs mer hos RSMH.