Psykisk sjukdom och funktionsnedsättning leder till dålig ekonomi.

Dålig ekonomi är i sig en riskfaktor för psykisk ohälsa och de negativa faktorerna förstärker varandra.

Reglerna i sjukförsäkringen och arbetslinjen måste vara betydligt mer flexibla och anpassningsbara för att människor med psykisk ohälsa ska ges en rimlig möjlighet att ta sig ur denna onda spiral, skriver Anki Sandberg och Birgit Hansson.

Läs mer i Dagens Samhälle.     

schizofreni

Familjeutbildning skall erbjudas familjemedlemmar till personer med schizofreni, så tidigt som möjligt efter diagnosen har en utvärdering av 44 studier visat.

Utbildningen ökade deras kunskaper och gjorde att deras förmåga att hantera svårigheter förbättrades.

Även de anhöriga som bara upplevt en psykos önskade att de fått utbildningen tidigare.

Utbildning i grupper uppskattades mest, där möjlighet att diskutera med andra anhöriga fanns.

Utbildningen var mindre effektiv på familjens egna psykologiska problem, bördan samt kritik och skäll.

Utbildningen bör vara i 16-18 timmar under 8 - 24 veckor.

Läs mer hos medwireNews.

Eva Janse, en av psykiatrisjuksköterskorna som håller i grundkursen. Foto: Inga Korsbäck/Sveriges Radio.

Den som har en anhörig som drabbats av psykisk ohälsa erbjuds en grundkurs om sjukdomar och behandling av vuxenpsykiatrin i Landstinget Västmanland. Caisa, vars son insjuknade i en drogutlöst psykos, anser att kursen är viktig.

Läs mer hos Sveriges Radio.

PO

Staffan Lundström i Piteå  har en blogg om hur det är att vara Personligt Ombud.

I med och motgång.

Du kan läsa bloggen här.

Tusentals levnadsår kan räddas om de cirka 250 psykospatienter som finns i Halland får bättre fysisk hälsa. 

Läs mer hos Sveriges Radio.

Elva miljoner kronor satsas i ett projekt som ska hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning i Blekinge att må bättre och få bättre livskvalité.

Förhoppningen är att modellen sprids till andra platser i Sverige.

Läs mer hos Sveriges Radio.