ternologicentrum

Åsa Holmér är en av landets mest erfarna terminologer.

Hon har till exempel utrett i fall Socialstyrelsen bör använda ordet brukare. Ett ord som en del retar sig på.

Hon kunde visa att ordet både är bra och ska användas till exempel när social­sekreterare sinsemellan behöver tala om de personer som får insatser – men inte när man pratar med själva brukarna.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Nu lanserar 1177 Vårdguiden ”Våga berätta” – ett nytt tema direkt riktat till barn 8 - 12 år med interaktivt innehåll, bildspel, fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa. Det nya temaområdet på 1177 Vårdguiden ska stärka barn att våga berätta om det som är jobbigt, i syfte att få hjälp.

I en interaktiv och klickbar stadsbild möter användaren fiktiva barn och får följa deras berättelser kring olika problem och väg till hjälp. Här finns bland annat:

  • Kajsa som har en mamma som säger att hon jobbar ihop med rymdmänniskor.

Här finns förslag på olika sätt som barnet kan göra för att få hjälp. Det kan till exempel handla om att prata med en vuxen de gillar, i skolan eller på fritiden, eller att kontakta organisationer som erbjuder anonym chatt eller telefonjour.

Läs mer hos myNEWSdesk.

 

 

Bättre psykosvård har kommit med ett nytt nyhetsbrev.

Du kan läsa nyhetsbrevet på webben här

schizofreni

Musikterapi för en tämligen undanskymd tillvaro i Sverige.

Att inte musikterapin lyfts fram tydligare organisatoriskt handlar om brister i kunskap, skriver bland andra musikterapeuten Linn Johnels och Anci Sandell, doktor i folkhälsovetenskap.

Läs mer hos Fria Tidningar.

Socialstyrelsen rekommenderar musikterapi för vissa med schizofreni enligt detta kunskapsblad.

internet

En utvärdering har gjorts av de 64 studier, som finns på sociala nätverk på nätet vid psykossjukdom.

Vid psykossjukdom används internet oftare än normalt för sociala nätverk samt i chattrum eller internetspel. Men det kunde variera mycket mellan olika individer.

Orsaken till aktiviteten var att skapa nya kontakter och att upprätthålla gamla samt att få stöd av andra med samma sjukdom.

Facebook och e-post ansågs sämre än andra internetkontakter. Mycket lite bevis fanns för negativa effekter.

Vid kommunikationssvårigheter som försvårar normala sociala kontakter, så brukar det gå bra med internetkontakter. Forum och chatt kan ge nya sociala kontakter för de som är ensamma.

Mer forskning krävs dock för att veta hur man bäst använder internet mot psykossjukdomar.

Läs mer hos The Mental Elf.

En enkätsammanställning från projekt Bättre psykosvård visar att kommuner och landsting inte följer Socialstyrelsens riktlinjer för prioriterade insatser vid psykosvård.

Den spontana och normalt sett befogade reaktionen på ett sådant undersökningsresultat är förstås att det är skandalöst och att kommuner och landsting bör rätta in sig i ledet.

När det handlar om psykiatri finns det emellertid alltid skäl att filosofera lite djupare.

Läs mer hos RSMHBloggen.