Om rätten till medicinfrivård, skriver RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten.

Hon tar exempel från Norge och prostatacancervården.

Läs mer hos RSMH.