Cochrane har utvärderat vid schizofreni psykoterapin KBT mot psykos, som en tilläggsbehandling och fann att effekten var oklar eller modest jämfört med andra psykosociala behandlingar.

Kvalitén på bevisen var låg eller mycket låg.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2018-12-29 14:18
Det är inte lätt att ändra tankemönstret som vid KBT.
Admin1
#1 Admin1 2018-12-29 14:04
I 2-3 år har det sagts att KBT mot psykos har tveksam effekt. Nu är det en kortvarig och relativ billig behandling med 10 besök och inte en dyrbar behandling, som psykodynamisk terapi. Att den inte fungerar tror jag att de flesta som får den saknar tillräcklig funktionsförmåga. Problemet med det är för att visa effekt krävs mycket symptom, men då kanske funktionsförmågan är för dålig för att KBT skall fungera.

Du har inte rätt att posta kommentarer