Viktigt att få fram budskapet att schizofreni inte är en hopplös sjukdom säger professor Kenneth Hugdahl vid Universitetet i Bergen

Efter 4 år av olika behandlingar var 55 % delvist eller fullständigt återställda.

Resultatet är mycket bättre än vad tidigare angivits och inger hopp.

Genomsnittsåldern var 21 år för de som påbörjade studien.

Alla patienter hade fått psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention.

Alla hade fått gruppsamtal och en del hade fått KBT mot psykossymptom.

De hade också fått hjälp med att kunna arbeta.

De som tillfrisknade hade större motståndskraft för att hantera kriser och påfrestningar. Kanske kan behandling komma som stärker motståndskraften.

Att kunna lägga sjukdomen bakom sig och se framåt är viktigt för att kunna tillfriskna.

Läs mer hos forskning.no.

Det är nog bara ett par procent i Sverige som fått denna intensiva behandling som nyinsjuknade.

 

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2022-05-11 16:30
I Norge hade de fått all effektiv behandling, men i Sverige har jag inte sett några siffror efter detta. Det är nog ganska ovanligt att man får all effektiv behandling. Kanske 10 % får det om man kollar i Psykosregistret.
Schizofreni
#6 Schizofreni 2022-05-11 15:56
Vilka siffror har vi i Sverige i dag som direkt kan jämföras med de Norska? Är Norge bättre på att behandla unga med Schizofreni?
wasp
#5 wasp 2018-07-26 14:20
Ja! Men om man hör röster och dessutom blir mobbad pga att man är annorlunda, så hjälper inte KBT, eller familjeutbildning om densamme prompt lyder vad han, eller hon hör! Är en väluppfostrad och lydig människa som lytt alltför mycket!
Geta
#4 Geta 2018-07-22 21:46
Så lång tid kan det ta innan stigmatiseringen försvinner.
Admin1
#3 Admin1 2018-07-22 20:13
Om 55 % mår hyfsat är det bra resultat och värt att satsa på i Sverige. Johan Cullberg hade liknande Paraplyprojektet för drygt 10 år sedan med positiva resultat, men man satsade ändå inte på förebyggande behandling ändå. Huvudspåret inom svenska psykiatri är fler vårdplatser, men det är den norska vården som saknas och vård av dubbeldiagnoser. Jag tror det tar 50-100 år innan psykiatrin hamnar rätt.
björk
#2 björk 2018-07-22 09:36
Jag har nyttjat en hel uppsjö norsk svart metall.
När jag var initierad på Träffpunkten var det folk
som påpeka att viss musik kan vara skadlig.

PSR sa att det kan ligga dold Nazism i de. 
Också när jag sa att jag var nihilist sade han
vad ska vi göra åt de då. Och mana att idealist 
var bäst.
Geta
#1 Geta 2018-07-21 22:38
Norge har länge legat i framkant, när det gäller psykiatri.

Du har inte rätt att posta kommentarer