Hannes Qvarfordt, RSMH

Sedan några år har ett nytt fenomen uppstått i brukarrörelsens samverkan med psykiatrin.

Inspirationen är främst hämtad från Holland och några anglosaxiska länder, och det handlar om en sorts kamratstöd, benämnt ”peer support”, inbäddat i den psykiatriska verksamheten.

Både psykiatrin och delar av brukarrörelsen anser att det är en framgångssaga som har gett goda resultat.

Det är säkerligen i många fall korrekt, eftersom ett gott kamratstöd många gånger kan ha mycket stor betydelse för en psykiskt illamående människas återhämtning.

Det finns emellertid också baksidor med modellen, som brukarrörelsen i alldeles för hög grad har valt att bortse från.

Läs mer i RSMHBloggen.