Susanne Lindberg

Susanne Lindberg disputerar den 10 april på detta

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen.

Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster.

Forskningsprojeket LiwS (Living with Schizophrenia) syftade till att designa DPS (Digital Peer Support), det vill säga ett digitalt kamratstöd, för personer som diagnostiserats med schizofreni och som inte har kunnat återgå till ett normalt liv efter sjukdomsuppkomsten.

Men det finns sätt att tackla dessa etiska dilemman, visar forskning från Högskolan i Halmstad.

Läs mer hos forskning.se.