Axel Chipumbu Havelius, leg psykolog, Barry Karlsson, leg psykolog, specialist i neuro­psykologi, Bo Hejlskov Elvén, leg psyko­log, och Sigrid Kulneff, leg sjuksköterska samt f d projektledare för Func

Det finns ett arbetsverktyg som bevisligen minskar psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning – så låt oss använda det, skriver fyra debattörer.

Arbetsverktyget, Funca, är ett webbaserat verktyg där personal med olika yrkeskompetenser arbetar tillsammans i team och med personen med funktionsnedsättning, mot samma mål.

Läs mer i Dagens Medicin.