ESL

Hej Viska

Nu har vi öppnat sidan ESLda.se, som länge funnits i våra tankar och nu till sist blivit verklighet. Sidan handlar om social färdighetsträning i form av Ett Självständigt Liv (ESL), som vi länge arbetat utifrån och utbildat kring.

Många arbetar med ESL individuellt och i grupp. Vi får väldigt posítiv feedback från brukare. Sista året fr.a. kring de alltfler grupper som startat kring ESL- Vardagssamtal, ESL Ekonomi och Steg för Steg.

Vi har velat skapa en sida som främst vänder sig till de många kursdeltagare vi utbildat genom åren och som efterfrågat en hemsida, men även till andra som är intresserade av detta material och dess arbetsmetodik.  ESL har alltmer kommit att spridas och efterfrågas som en central del i arbete med människor med psykiska funktionshinder, samtidigt som en lättillgänglig och informativ sida kring området saknats under senare år. På eslda.se  kan du kostnadsfritt ladda ner de senaste versionerna av de tre ESL-manualer som är aktuella för närvarande. Och läsa mer om vad ESL innehåller och innebär. Du kan även läsa varför socialstyrelsen i de nya riktlinjerna ger ESL högsta Prioritet.

Vi har ambitionen att fortsättningsvis omfattande bygga ut och komplettera sidan med relevant innehåll, så att den ska ha en fortlöpande aktualitet. Vill du följa sidans utveckling så titta in med jämna mellanrum, för den kommer att utökas och förändras en del i det närmaste. Vill du bli meddelad allteftersom den ändras, så gå in under Nyhetsbrev och anmäl dig.
Om du undrar varför den heter ESLda, så är det ju så att bägges våra namn har initialerna da - dag resp. david andersson - så vi tyckte det blev enklast så.
Välkommen !

-- 
Dag Andersson