Den psykiatriska vården är under förändring och det är också temat för den pågående psykiatriveckan som fokuserar på patienters återhämtning och delaktighet.

Läs mer hos UNT.se.