Osten

De flesta psykkliniker kan erbjuda Anpassat föräldrastöd till föräldrarna idag

När Allmänna Arvsfonden delar ut miljonstöd går 7,4 miljoner kronor till projektet "Flickan mamman och demonerna", som baseras på Suzanne Ostens omtalade film och bok med samma namn.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att kunna hjälpa barn i familjer där en eller båda föräldrarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Läs faktablad om Anpassat föräldrastöd.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-26 19:17
Här har väl psykiatrin och socialtjänsten ett delat ansvar. Psykiatrin verkar ge sjuka föräldrar bättre vård och behandling än normalt. Alla kliniker har inte Anpassat föräldrastöd, så det vore bra om projektet fick alla kliniker att erbjuda Anpassat föräldrastöd.

Ur broschyren:
"Att stärka föräldraskapet genom interventioner kan ske i öppenvård eller i heldygnsvård. Det kan även innebära gruppverksamheter med ett pedagogiskt innehåll där man delar erfarenheter och får kunskaper för att hantera olika
svårigheter i förhållande till sitt föräldraskap.

Man bör fokusera på att utveckla föräldraförmågan och även att stödja barnet genom att arbeta med skyddande faktorer såsom fungerande skola, vänskapsrelationer och intressen samt tillgodose barnets behov av en säker och trygg omgivande miljö."

Du har inte rätt att posta kommentarer