Nu står det klart att Arvsfonden avsätter drygt 2,2 miljoner kronor för NSPH:s pilotprojekt kring peer support.

Målet är att skapa en nationell plattform för att samordna de framväxande utbildningarna av professionella kamratstödjare inom vården.

Tanken är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter unik hjälp som kompletterar den befintliga vården.

Läs mer hos NSPH. Tack vnv för tipset!