spettekaka

Spettekaka till kvällskaffet?

Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vintern 2015 och våren 2016.

Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne.

Patientforum ska hållas på respektive heldygnsvårdsavdelning 1 gång per vecka, cirka 40 forum per år och avdelning.

En samtalsledare kommer att leda och dokumentera samtalet.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-11-23 15:46
Nu är man vid schizofreni inlagd ungefär en månad vart 5:e år. Inläggningarna brukar komma de första 5 åren och ofta orsakad av medicinavbrott. Psykiatrisk vård domineras av två vårdorsaker medicinavbrott och missbruk. Av de som får tvångsvård och rättspsyk, så har 75 % missbruk. Det är kombinationen allvarlig psykisk sjukdom och missbruk, som kan göra en farlig. Ges torrläggning och antipsykotika på avdelning, så sjunker farligheten nästan fullständigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer