Fler rigorösa studier bör göras på effekterna av en terapi, som verkar förbättra vardagsfunktionen hos personer med schizofreni.

Kognitiv rehabilitering verkar förbättra uppmärksamhet, närminne och problemlösning hos de med schizofreni genom att göra enkla övningar.

Behandlingen har få biverkningar och är relativt sett billig.

Läs mer i Nature.

Du har inte rätt att posta kommentarer