Allt fler vänder sig till kyrkorna för samtalsstöd.

Men kyrkan kan inte täcka upp för alla brister i samhället.

På en del församlingars hemsidor hänvisas den som söker själavård till jourhavande präst.

Detta är en missuppfattning! Jourhavande präst är en krissjälavård och ersätter inte den vanliga församlingssjälavården.

Läs mer i Kyrkans Tidning.

Det kommunala boendestödet är uppskattat av de flesta brukare.

Allt fler får stöd och målgruppen verkar föryngras.

Men på sina håll är insatsen tidspressad, vilket försvårar den tänkta hjälpen till självhjälp.

Läs mer hos RSMH.

Du kan få betala för stödet

Har du behov av boendestöd och undrar om det kommer kosta dig något?

Idag styrs det av var du bor.

De bostadspolitiskt ansvariga i riksdagspartierna är ganska överens om att det är fel.

Läs mer RSMH.

Sveriges kommuner får 30 miljoner för arbetet mot hemlöshet.

Pengarna ska användas i metoden Bostad först, som riktar sig till hemlösa med social problematik.

Läs mer hos Fastighetstidningen.

Hur ser en hållbar och meningsfull vardag för alla ut?

Hur ser en hållbar skola ut?

En hållbar arbetsplats?

Och om man varken har skola eller arbete, hur får man då en hållbar vardag?

Detta frågar Jimmie Trevett i RSMH-bloggen

Ett personligt ombud arbetar utifrån den enskildes intressen med det stöd som behövs.

I senaste avsnittet av Radio Galen får vi möta Per-Olof Tiger som har arbetat som personligt ombud under 20 år.

Det innebär ibland att man måste vara lite sträng, även om Per-Olof med åren blivit lite mer ödmjuk.

Allt fler personer med funktionsnedsättning får LSS-insatser.

För första gången på många år är det dock färre som får kommunalt beviljad personlig assistans.

Mellan 2020 och 2021 uppgick minskningen till 13 procent bland barn upp till 12 år, visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Totalt hade 76 700 personer den 1 oktober 2021 minst en insats enligt LSS, vilket var 900 fler än året innan.

Av de totalt tio LSS-insatser som kan beviljas är daglig verksamhet och boende för vuxna vanligast.

Läs mer hos Socialstyrelsen.