Så länge som det har funnits politiska diktatorer har psykologer varit fascinerade av dem.

Medan många psykologer försöker att förstå vad som händer hos normala, rationella människor, som gör att de följer så tydligt farliga ledare, har andra psykologer varit mer intresserade i att karaktärisera personlighetsprofilen hos diktatorerna själva.

Men vem har inte försökt att ställa en psykiatrisk diagnos på en berömd person?

Läs mer i Scientific American Blog.

Kommentarer   
Vatten
#2 Vatten 2011-12-23 13:27
Verkligen intressant med tanke på att de personer som är ansvariga för flest mord inte normalt kallas massmördare utan snarare statsmän.

Men också mot bakgrund av att alla sitter på samma träd & Schizofrenin finns inom oss alla den som vill komma långt och tex vis är sadistisk måste vara paranoid för att kunna överleva. Mao bidrog till att öka antalet personer med livshotande Schizofreni i Kina men ses fortfarande som hjälte av många, vilket klart visar att många grupper behöver upptäcka sin egna schizofreni.
Geta
#1 Geta 2011-12-20 10:30
Både Hitler och Saddam Hussein ska haft schizofrena drag, men dessutom verkar de ha haft de flesta psykiatriska diagnoserna för övrigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer