Antikolinerga läkemedel har kopplats till kognitiv försämring och ökad demensrisk hos friska vuxna.

1000 personer med schizofreni och schizoaffektiv fick sina läkemedel poängsatta efter antikolinerg effekt.

Antikolinerg effekt också av andra läkemedel än antipsykotika gav kognitiv försämring för alla typer av kognition.

Ju kraftigare antikolinerg effekt desto sämre kognition och 25 % hade hög antikolinerg effekt (6). Olanzapin hade 3.

Därför bör antikolinerg effekt tas hänsyn till vid förskrivning av läkemedel och också vid studier på kognitiv funktion vid schizofreni.

Läs mer hos UC San Diego News Center.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2021-05-18 15:56
Andra biverkningar kan vara att man går sakta och får muntorrhet.
Admin1
#1 Admin1 2021-05-18 14:33
Clozapine, Zyprexa/Olanzapin och Seroquel/Quetiapin är värst bland antipsykotika vad gäller antikolinerg effekt. Abilify eller aripiprazol är bra dock. Speciellt allvarlig är denna biverkan för de som studerar eller jobbar. Är man på gruppboende är det heller inte bra för funktionsförmågan kan vara sämre. Akineton har antikolinerg effekt och är nog värst av alla. Nu får inte många Akineton längre. Även andra psykofarmaka har antikolinerg effekt t.ex Atarax. Lägger man till Olanzapin också Atarax försämras kognitionen ytterligare.

Du har inte rätt att posta kommentarer