Patient Talks Anders Åkesson samtalar med Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin om hur vården av personer med svårare psykisk sjukdom kan bli bättre och mer kunskapsstyrd.

 
Det är nu 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes.
 
I media framställs den ofta som orsaken till att människor med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna.
Men är det verkligen reformens fel?

I det här numret av Revansch, RSMH:s organisationstidning, går vi på djupet med psykiatrireformen.

Du får läsa om flera bra saker som den förde med sig, såsom yrkena boendestöd och personligt ombud.

Samtidigt tar flera artiklar upp att dagens stöd ofta är för dåligt för de psykiskt sköra som har långvariga sociala problem – den grupp som psykiatrireformen främst riktade sig till. 

Läs mer hos RSMH.

Nu finns stöd för arbetssätt under pandemin för personal och chefer i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Nytt material finns även för dig som behöver prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

När Sanna blev inlagd akut på psykiatrisk vårdavdelning i Karlskrona behandlades hon av 19 olika läkare på knappt tre månader.

Läs mer hos P4 Blekinge.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har kartlagt utvecklingen inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin, och funnit att antalet besök ökat med 920 000 totalt för hela landet mellan 2016 och 2019.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Under coronapandemin har antalet patienter som söker sig till den psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg minskat markant, skriver P4 Göteborg.

Enligt verksamhetschefen Mathias Alvidius är minskningen på 40 procent per dygn. 

Läs mer i GT. Tack Nissegossen för tipset!

Efter att coronasmittan bröt ut hade den psykiatriska akutvården i Göteborg färre patienter än vanligt.

Men situationen har förändrats snabbt.

Nu är det normalt söktryck.

Och inom kort förväntar man sig en brant uppåtgående kurva.

Läs mer hos SVT.