Fredrik Gothier, RSMH

Nu är det klart vilka som ingår i regeringens patientråd.

Första mötet hålls på fredag.

Fredrik Gothnier från RSMH är med.

Läs mer i Dagens Medicin.

Professor Kjell Asplund

Företrädare för en utredning om komplementär och alternativ vård (Kav), beställd av regeringen, vill utöka förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar.

I stället föreslås ett totalförbud att behandla alla allvarliga sjukdomar med alternativa behandlingar, som att exempelvis ersätta läkemedel vid schizofreni med alternativmedicinsk behandling.

Det ska vara tillåtet att använda komplementära och alternativa metoder för att lindra symtom.

Läs mer i Dagens Medicin.

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys

Det krävs en lång rad nya insatser för att stärka patientens ställning.

Tillämpningen av patientlagen har fortsatt stora brister.

Det framhåller Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys.

– Vården måste bli bättre på att samarbeta med andra aktörer som finns runt patienten i samhället. Det är nästa stora resa för vården, säger han.

Läs mer hos Sjukhusläkaren.

Trots avsaknad av psykiatrisk slutenvård läggs en del patienter med psykiatriska diagnoser in på länsdelssjukhuset.

Det handlar till viss del om en rimlighetsbedömning: är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad, eller kan de lindrigare fallen skötas på plats?

Läs mer i Läkartidningen.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga.

Fler får vård och behandling men trots det växer köerna.

Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som publiceras idag.

Läs mer hos Socialstyrelsen. Tack vnv för tipset!

Sedan årsskiftet har väntetiderna för de som är i behov av neuropsykiatriska utredningar blivit längre.

Nu ska den blågröna majoriteten satsa mer på vårdcentralerna så specialisterna kan ägna sig åt spetskompetensvården.

På vårdcentralen saknas ofta kompetensen att skriva en remiss till psykiatrisk vård. Så den drabbade släpps ofta inte ens in i vårdkedjan enligt Pia Eliasson.

Läs mer hos P4 Stockholm.