Distriktssköterskan Britt Örn, som startade vård- och gruppboendet Mellbygård i Stora Mellby, har skrivit en bok om sitt yrkesliv.

När vi startade var brukarna oftare äldre och kroniskt sjuka, i till exempel schizofreni.

Sedan dess har både metoder och mediciner utvecklats enormt.

Numera är brukarna ofta yngre med neuropsykiatriska diagnoser och psykosproblematik.

De som får hjälp idag har ett mycket större vårdbehov och en mer komplex problembild.

Läs mer i AlingsåsKuriren.