Vad tycker de som vårdats inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård, deras anhöriga samt yrkesverksamma inom området att vården behöver mer kunskap om? 

Var finns det utvecklingsbehov inom BUP heldygnsvård?

I detta projekt lyfts de kunskaps- och utvecklingsbehov som patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att jobba vidare med för att förbättra vården.

Läs mer hos SBU.

Du har inte rätt att posta kommentarer