Vårdgivarna som gick med på kravet om en »etnisk svensk« läkare var fler än dem som inte gjorde det.

I endast ett fåtal fall markerade vårdpersonal tydligt mot önskemålet. Det visar en granskning av Dagens Nyheter.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#10 Geta 2021-07-28 10:02
Senaste årens invandring och multikulturella samhälle har fört med sig så mycket negativt att många vill backa bandet. Tvivlar på att äldre i större utsträckning röstar på SD. Att påstå att svenskarna är världens rasister lockar inte till sig några väljare. Det enda är att välja ett nytt folk.
Admin1
#9 Admin1 2021-07-28 09:39
Ja, äldre har nog mest fördomar, men många är också negativa mot invandring. De röstar på SD t.ex och de är 20 %.
Geta
#8 Geta 2021-07-27 17:48
Är det inte mest äldre patienter som vill ha etniskt svenska läkare. De vill kunna förstå och göra sig förstådda av läkaren. Hörseln brukar inte vara den bästa. Om läkaren då inte är bra på svenska, så blir det en kulturkrock.
Geta
#7 Geta 2021-07-27 17:11
Nu påstår man i tidningar att svenskar vill ha blonda läkare. Hur många svenskar är blonda?
Admin1
#6 Admin1 2021-07-27 16:23
Ja, de finns, men är ovanliga. I bästa fall brukar det finnas sjuksköterskor.
Geta
#5 Geta 2021-07-27 15:46
Har aldrig träffat på en afrikansk psykiater. Finns det sådana?
Admin1
#4 Admin1 2021-07-27 15:24
Icke-europeiska invandrare har ökad psykosrisk. Det vore intressant med en bedömning av en afrikansk psykiater för att se om diagnosen blir den samma. Kanske en del av dem inte har psykos utan reagerar som man brukar göra i hemlandet.
Admin1
#3 Admin1 2021-07-27 14:01
Det har nog med kvinnosynen i länder som de kommer från.
Geta
#2 Geta 2021-07-27 13:57
En del utländska patienter vill inte ha svenska kvinnliga läkare. Kan det också klassas som vanföreställning?
Admin1
#1 Admin1 2021-07-27 12:50
Vanföreställningar beror delvis på kulturen. Det som kan vara en psykos i Sverige behöver inte alltid vara det i t.ex Afrika med en annan kultur. Möjligen kan psykiatriker uppväxta i Europa vara bättre på att bedöma vanföreställningar än icke-europeiska läkare. Men jag har aldrig läst någon undersökning på detta.

Du har inte rätt att posta kommentarer