Det bör tydliggöras i lagtext att primärvårdens grunduppdrag både omfattar fysiska och psykiska vårdbehov.

Det förslaget lämnar regeringens utredare Anna Nergårdh i den sista delen av utredningen »God och nära vård«.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer