En inspirationsdag om brukarinflytandets viktiga roll i en jämlik och personcentrerad vård. Videon varar 6 timmar.

Läs mer hos NSPH.

Du har inte rätt att posta kommentarer