Det förutspås ofta i medierna att antalet personer med psykiska problem kommer att öka efter en vår och sommar med oro över coronaviruset.

Risken för ökande ohälsa finns både hos dem som redan har en psykisk sjukdom, men som inte sökt hjälp på grund av rädsla för smitta, och hos dem som tvingats isolera sig.

Många har kanske inte kunnat gå till jobb eller skola och saknar sina vanliga rutiner, något som kan förvärra en psykisk känslighet.

Utöver dessa grupper tillkommer äldre som påverkats negativt av ensamhet i hemmet eller på äldreboenden eftersom de inte har kunnat ta emot besök av anhöriga.

Läs mer hos Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer