Det är nu 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes.
 
I media framställs den ofta som orsaken till att människor med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna.
Men är det verkligen reformens fel?

I det här numret av Revansch, RSMH:s organisationstidning, går vi på djupet med psykiatrireformen.

Du får läsa om flera bra saker som den förde med sig, såsom yrkena boendestöd och personligt ombud.

Samtidigt tar flera artiklar upp att dagens stöd ofta är för dåligt för de psykiskt sköra som har långvariga sociala problem – den grupp som psykiatrireformen främst riktade sig till. 

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer