Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden.

”Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till våra synpunkter.”

Att prioritering inte får ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Du har inte rätt att posta kommentarer