Schizofreniförbundet bifaller förslaget att allvarlig sjukdom av alla slag enbart ska behandlas av legitimerad personal.

Dock vill vi påpeka att lösligare och mer allmänt syftande skrivningar hittills missgynnat gruppen med allvarlig psykisk sjukdom.

I realiteten har gruppen inte inkluderats. I lagtexten bör därför framgå specifikt att lagen även gäller allvarlig psykisk sjukdom.

Läs remissförslaget.

Du har inte rätt att posta kommentarer