Professor Kjell Asplund

Företrädare för en utredning om komplementär och alternativ vård (Kav), beställd av regeringen, vill utöka förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarliga kroppsliga och psykiska sjukdomar.

I stället föreslås ett totalförbud att behandla alla allvarliga sjukdomar med alternativa behandlingar, som att exempelvis ersätta läkemedel vid schizofreni med alternativmedicinsk behandling.

Det ska vara tillåtet att använda komplementära och alternativa metoder för att lindra symtom.

Läs mer i Dagens Medicin.