Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga.

Fler får vård och behandling men trots det växer köerna.

Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som publiceras idag.

Läs mer hos Socialstyrelsen. Tack vnv för tipset!