Trots avsaknad av psykiatrisk slutenvård läggs en del patienter med psykiatriska diagnoser in på länsdelssjukhuset.

Det handlar till viss del om en rimlighetsbedömning: är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad, eller kan de lindrigare fallen skötas på plats?

Läs mer i Läkartidningen.