Trots avsaknad av psykiatrisk slutenvård läggs en del patienter med psykiatriska diagnoser in på länsdelssjukhuset.

Det handlar till viss del om en rimlighetsbedömning: är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad, eller kan de lindrigare fallen skötas på plats?

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
björk
#2 björk 2019-05-09 12:06
Admin... Jag blev en gång inlagd
på fysisk sjukhus de hämta mig i bår
så fick jag en stesolid spruta i gumpen.
Där blev jag matad så sa de andra se
så mild hon är. På ambulans sa de att jag
var medvetslös fast jag inte var de.
Detta var o Simrislund min bror bor i
Simrishamn. Vid Trax förmodar jag.

Nog om de. Jag kunde en G
inte skilja på dag och natt. Jag hade nålar

I mig jag fick be dem att taga
bort dem manuellt.
Jag åkte rullstol och scannade hjärnan.
Det var bland annat en som fes detta
minns jag.
En hade tränings värk i kroppen
av grov sort. Han bad sjuksköterskan
att köpa snus en stock så blev det fel snus.
Admin1
#1 Admin1 2019-05-08 18:57
Mindre sjukhus borde ha videolänk till en psykiater på ett större sjukhus i närheten. Video passar bra för psykiatri som mest handlar om att ställa frågor och inte klämma på buken t.ex.

Du har inte rätt att posta kommentarer