Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av de tandvårdsstöd,  som grönt kort och Särskilt tandvårdsbidrag.

Reglerna är otydliga, vilket försvårar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, visar en utvärdering.

Utvärderingen visar också att färre män än kvinnor får stödet.

Bara en sjättedel får Särskilt tandvårdsbidrag.

Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen behöver en översyn och omfattande revidering.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Läs mer om Billigare tandvård.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2018-12-30 17:47
Man skulle kanske mer trycka på att grönt kort ska handla om ekonomi och inte bara om hur man kan sköta sina tänder.
Admin1
#1 Admin1 2018-12-27 13:44
Tandvård kan ju vara dyrt och de med garantipension borde få grönt kort av ekonomiska orsaker och för att tänderna inte skall försummas. Sedan i början av sjukdomen kan man vara sjukast och försumma tänderna. Det kan göra 10-20 år senare, när man är friskare, men har ett stort tandvårdsbehov att man inte får grönt kort för man är inte handikappad längre. Om man någon gång varit kvalificerad för grönt kort bör det fortsätta senare.

Du har inte rätt att posta kommentarer