Upp till 75 % med tvångsvård kan ha missbruk

Varje år tvångsvårdas runt 12 000 patienter som mår psykiskt dåligt.

Men nu testas en ny metod där patienterna själva väljer ifall de vill bli inlagda.

Läs mer hos P4 Kristianstad.

När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar.

Även antalet dagar med tvångvård minskade

Läs också i Läkartidningen.