Upp till 75 % med tvångsvård kan ha missbruk

Varje år tvångsvårdas runt 12 000 patienter som mår psykiskt dåligt.

Men nu testas en ny metod där patienterna själva väljer ifall de vill bli inlagda.

Läs mer hos P4 Kristianstad.

När patienten själv fick välja tidpunkt för inläggning för psykiatrisk vård halverades antalet vårddagar.

Även antalet dagar med tvångvård minskade

Läs också i Läkartidningen.

Kommentarer   
björk
#3 björk 2017-08-09 20:08
Admin1 de stämmer att i tidig fas med
ang, familjesamtal fördelsvis. Då blir ju fadern
en klåpar aggressor med som med avsikt framtvingar
avslut av således vis. Moral betingat lämnar det
inte mycket kvar att önska. Kan de bli mer fatalt.
Ungefär som man släppt ned en bomb som sprängs.
Mitt under ett samtal. Lika intetsägande vore de
att hålla upp med all form av familjeterapi för all
framtid. Jag har pratat med min far flera gånger
ang perfektion han gör anspråk på att va perfekt.
Admin1
#2 Admin1 2017-08-09 18:42
Psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention borde halvera psykoserna och minska symptom. Det är bara 5 % som har fått familjeutbildning. Det finns andra sätt än inläggning att minska inläggningar.
björk
#1 björk 2017-08-09 15:50
Detta kände jag som en enorm blasfemi
den gången det hände. Första dagen jag kom
vart det fritt fram. Sen ville jag hem jag fick för
mej ifall jag stanna så kunde andra sätta i halsen
pg.a.
mig när jag återvände vart de p. Sen försökte jag som en
tuktad marionett docka komma i stämning
så att att de skulle se på mej Att
jag var sjuk. Det var av påverkan av
bostödet som indoktrinerat filosofin att knycka
sjukdomen helt fel. Jag levde med den oförrätten
länge länge nog. Jag kände mej faktiskt prakt förolämpad.
Men nu har jag ingen anledning att klaga
det är antagligen en prestige fråga,
och bov tjyv liknande omständigheter.
Att andras felaktig dogmer gick ut över mej.
På ett nonchalant vis. Jag mej att bli arg på så vis....
Jag har bla skrivet om de i brevet till ostkolonin

Du har inte rätt att posta kommentarer