Psykosregistret har en enkät för närstående till psykossjukdom hur de upplever vården.

Viktigt att svara på enkäten, så psykiatrin får veta vad som kan behöva förändras eller tillföras.

Som anhörig kan du svara på webbenkäten här.

En banner till enkäten finns också på första sidan och syns ovan. 

Du som har psykossjukdom kan be dina närstående att svara på enkäten. Det är bara att kryssa för 13 frågor och sedan kanske skriva något i en ruta.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-04-27 15:58
En sak som är okänd är hur de med psykossjukdom upplever anhörigas vård och omsorg. Den skall utgöra 40 % av psykiatrins vård och 20 timmar i veckan.

Du har inte rätt att posta kommentarer