Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

Att lämna personer med funktionsnedsättning utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen, skriver Malin Ekman Aldén och Elisabeth Wallenius.

Detta trots att gruppen med funktionsnedsättning utgör drygt en fjärdedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Läs mer i A:arbetsmarknad.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-10-01 19:17
Alla vill inte jobba, men med IPS-modellen, där det ordnas ett arbete och man får hjälp på arbetet av en coach kan 60 %. Tyvärr erbjuder bara 17 % av landstingen IPS-modellen. Sedan lönebidrag används mest av privata arbetsgivare och mindre av offentliga. Offentliga behöver inte spara på samma sätt som privata. Kanske krävs kvotering för offentliga arbetsgivare med viss andel funktionshindrade.

Du har inte rätt att posta kommentarer