Läkartidningen

Margaretha Bågedahl Strindlund, medicinsk redaktör. Undrar hur hon sett ut om hon liksom oss satt hela dagen nära kylskåpet?

Medellivslängden för personer med schizofreni i Sverige är signifikant kortare än för befolkningen i övrigt, 15 år kortare för män och 12 år för kvinnor.

De vanligaste dödsorsakerna utöver suicid är hjärt–kärlsjukdomar och cancer, som oftare är oupptäckta eller bristfälligt behandlade i denna patientgrupp.

Tillgång till god sjukvård och en sundare livsstil ökar livslängden i den allmänna befolkningen.

Men hur ser det ut i gruppen psykossjuka?

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer