Sedan millennieskiftet har en rad syntetiska cannabinoider ca introducerats som kan vara ytterst potenta och redan små mängder kan medföra risk för psykos, skriver Sven-Olov Carlsson, tidigare president för World federation against drugs.

Läs mer hos Göteborgs-Posten.

Under onsdagen, 6 oktober, medverkade RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten i två viktiga sammanhang med syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med psykisk ohälsa.

Det första mötet var på Folkhälsodalen för debatt om vård och medinflytande

Till lunch var det dags för nästa webbinarium, denna gång var arrangören SKR och temat Psykisk hälsa i kristid för vuxna och äldre.

Läs mer hos RSMH.

Vi vill se vård som är anpassad för nyblivna mammor där psykiatrisk vård och mödravård kan samverka, skriver liberalerna Cecilia Elving och Robert Hannah.

Läs mer i Dagens Medicin.

Varför omfattas inte tänderna av den generella välfärden?

De som drabbas av detta är ofta ekonomiskt svaga grupper med stort tandvårdsbehov till följd av funktionsnedsättning, medicinering, strålbehandling, nutritionsproblem, olycksfall eller annat som negativt påverkar tandhälsan.

Läs mer i Aftonbladet.

Vi unga vill ha stöd tidigt och vi behöver kunskap nu.

Tidiga insatser är kostnadseffektiva, sena insatser är dyra och vad gäller psykisk ohälsa är tidiga insatser avgörande för tillfrisknande, skriver Maj Nerdal.

Läs mer hos Göteborgs-Posten. Tack Geta för tipset!

Hör justitie- och migrationsminister Morgan Johansson reflektera kring migration, integration och psykisk ohälsa i Radio Galen.

Han intervjuas av Jimmie Trevett, Pelle Landén och Jonas Bredford från RSMH Lund.

Läs mer hos RSMH.