Glutamat-receptorn.

Glutamat-receptorn. Ett intressant test, eftersom ingen extra utrustning krävs

Ett nytt sätt att diagnosticera både schizofreni och depression har upptäckts.

Det är baserat på glutamat-receptorn (NMDA) i hjärnan, som är överaktiv vid schizofreni och underaktiv vid depression.

Forskarna hoppas att det skall kunna användas för diagnostik av vissa former av depression och schizofreni, men även ge en mer riktad behandling.

Testet görs genom att ge dropp med en stark saltlösning, som frisätter hormonet arginin-vasopressin (AVP), som sedan mäts i blodet. 

AVP halten beror på aktiviteten av glutamat-receptorn. Vid depression var AVP förhöjt och vid schizofreni för lågt.

Läs mer hos EurekAlert